Misyon-Vizyon

Misyon 

Lisans eğitiminde temel mühendislik bilgileri, tasarım ve uygulama becerileri kazandırılmış, yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış inşaat mühendisleri yetiştirmek, lisansüstü eğitiminde de bu özelliklerin yanı sıra konusunda uzman inşaat mühendisleri ve bilim insanı yetiştirmek. 

Toplumda bilimsel düşüncenin ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak. 

İnşaat sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik kazandırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin yerleştirilmesine, mesleki etik kurallarının hakim kılınmasına öncülük etmektir. 

Vizyon 

İnşaat mühendisliği eğitim ve öğretiminde bilgi üretmeyi ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek mezunlar yetiştiren, aynı zamanda uluslararası kabul gören bir kurum olmak.