Fakülte Kurulu

 Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ
 Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Ataç SOYSAL
 Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Tarık Baykara
 Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Şahram MİNAYİ
 Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Mitat UYSAL
 Doçent Temsilcisi Doç. Dr. Vahan KALENDEROĞLU
 Doçent Temsilcisi Doç. Dr. Çağatay ULUIŞIK
 Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi  Peral TOKTAŞ PALUT
 Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hürevren KILIÇ 
 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Selçuk VAROL
 Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ
 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel İRTEM
 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi  Dilek TÜKEL
 Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU
 Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mitat UYSAL