Bölüm Başkanından

Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak amacımız bilgisayar ve bilişim sistemleri konuları ve uygulamalarında güncel bilgi ve teknolojileri öğrenmiş, bu alanın gerektirdiği analitik, matematiksel, karar verme, iletişim ve yönetim becerileri ile donatılmış,bilgiye nasıl erişilebileceğini bilen ve araştırmacı ruha sahip,yaşam boyu eğitimi benimseyen ve kendini sürekli güncellemeyi bilen, yeni fikirler üretebilen ve bunları uygulayabilen, toplumuna ve insanlığa karşı kendini sorumlu hisseden, profesyonel iş hayatındaki rekabete hazır, kendini kabul ettirebilen ve tercih edilen mühendisler yetiştirmek ve bu alanla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaktır.

Çok aktif ve hızla gelişen bir alan olan bilgisayar bilimi ve teknolojilerdeki en son gelişmelere paralel olarak bölüm olarak yürüttüğümüz lisans, lisansüstü programlarını ve araştırma çalışmalarını sürekli olarak yenilemek bölümümüzün temel hedeflerinden bir tanesidir. 4. Sanayi Devrimi diğer adı ile Endüstri 4.0  ile birlikte nesnelerin interneti, internet hizmetleri ve  veri analizi konuları öne çıkmıştır. Bu gelişmeler ışığında bölümümüzde makine öğrenmesi, yapay zeka ve veri madenciliği konularında araştırmalar yapılmaktadır.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiş Bilgisayar mühendisliği programında temel mühendislik derslerinin yanı sıra ağırlıklı olarak yazılım, donanım ve bilgisayarla ilgili elektronik dersleri bulunmaktadır. Böylelikle, bölümümüzde okuyan öğrencilerimiz bilgisayar mühendisliğinin iki temel alanı olan yazılım ve donanım ile ilgili konularda yetkinlik kazanırlar. Gerek öğrenim hayatları boyunca yaptıkları stajlar gerekse geliştirdikleri bitirme projeleri ile kendilerini gerçek hayata hazırlarlar. Çift anadal ve yan dal imkanları ile ilgi duydukları başka bir bölümün öğrencisi olma fırsatını yakalarlar.  Erasmus anlaşmaları ile yurt dışında okuma ve yaşama şansını yakalayarak kendilerini geliştirirler.

Son yıllarda inanılmaz bir şekilde gelişen, birçok alan ve sektörde yaygın olarak kullanılan bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin bir sonucu olarak konusunda uzman mühendislere olan gereksinim giderek artmakta ve mezunlarımız kolayca iş bulabilmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yeni gelen öğrencilerimizi kutluyoruz ve başarılar diliyoruz.

Saygılarımla,

Yasemin Karagül

Bölüm Başkanı