Bölüm Başkanından

Günümüzde bilgisayarla ile ilgili mühendislik alanları muhakkak ki en çok tercih edilen meslekler arasındadır. Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde iki lisans programı yürütülmektedir:

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği, modern bilgi ve bilgisayar denetimli sistemleri oluşturan donanım ve yazılım bileşenlerinin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve bakımı ile ilgili bilim ve teknolojileri içeren meslek dalıdır. Bilgisayar mühendisliği programında temel mühendislik derslerinin yanı sıra ağırlıklı olarak yazılım, donanım ve bilgisayarla ilgili elektronik dersleri bulunmaktadır. Bilgisayar mühendisliği ders programında bilgisayar mühendisliğinin iki temel alanı olan yazılım ve donanım ile ilgili dersler dengeli olarak oluşturulmuştur.

Bilişim sistemleri mühendisliği özellikle yazılım, endüstri ve işletmelerde yer alan kurumsal bilgi sistemlerinin analiz, tasarım ve geliştirme konularına önem veren bir meslek dalıdır. Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri programları benzer bir yapıya sahip olup birçok dersleri ortaktır. Bilişim sistemleri programı donanım ve elektronik konularında daha az ders içermektedir. Bilişim Sistemleri programında endüstri, işletme konularında ve bu alanlarda kullanılan bilgi sistemlerinin analiz ve tasarımı konularında ek dersler sunulmaktadır.

Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Amacı

  • Bilgisayar ve bilişim sistemleri konuları ve uygulamalarında güncel bilgi ve teknolojileri öğrenmiş,
  • Bu alanın gerektirdiği analitik, matematiksel, karar verme, iletişim ve yönetim becerileri ile donatılmış,
  • Bilgiye nasıl erişilebileceğini bilen ve araştırmacı ruha sahip,
  • Yaşam boyu eğitimi benimseyen ve kendini sürekli güncellemeyi bilen, yeni fikirler üretebilen ve bunları uygulayabilen,
  • Toplumuna ve insanlığa karşı kendini sorumlu hisseden,
  • Profesyonel iş hayatındaki rekabete hazır, kendini kabul ettirebilen ve tercih edilen

mühendisler yetiştirmek ve bu alanla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaktır. Çok aktif ve hızla gelişen alan olan bilgisayar bilimi ve teknolojilerdeki en son gelişmelere paralel olarak bölüm olarak yürüttüğümüz lisans, lisansüstü programlarını ve araştırma çalışmalarını sürekli olarak yenilemek bölümümüzün temel hedeflerinden bir tanesidir. Bölümümüz yürütülen programlarda derslerin pratik uygulama, proje ve laboratuar çalışmaları ile desteklenmesine özel bir önem vermektedir.

Üniversite ve bölümümüzde okuyan öğrenciler çift ana dal veya yandal yapma imkânlarında sahiptir. Çift ana dal yapan öğrenciler üniversitemizde yürütülen programlar arasından ikinci dalda lisans diploması almak şansına sahiptir. Yandal yapan öğrenciler ilgi duydukları bir yandal programına katılarak bu alanda bilgi sahibi olabilmektedirler.

Bilgisayar ve bilgi teknolojileri son yıllarda inanılmaz şekilde gelişmiş ve birçok alan ve sektörde çok yaygın olarak kullanım alanı bulmuştur. Bu nedenle bilgisayar ve bilişim sistemleri konusundaki mühendislere olan gereksinim giderek artmakta ve mezunlarımız kolayca iş bulabilmektedir.

Bölümüz ve programlarımız konusunda her hangi bir sorunuz olursa lütfen çekinmeden arayınız.

Saygılarımla,

 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL
Bölüm Başkanı