Bölüm Başkanından

1997 yılında Doğuş Üniversitesinin kuruluşuyla eşzamanlı bir şekilde kurulan Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, yaklaşık 20 yıldır hem İngilizce hem Türkçe programlarıyla öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Bu yıllar boyunca

Yaptıkları bilimsel çalışmalarla kendilerini sürekli geliştirmeye odaklamış nitelikli öğretim üyeleri;

Günceli yakalayan ve Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiş ders programları;

Hem sektör hem de akademik ortamda kendini kanıtlamış mezunlarıyla

Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, alanında seçkin bir yer edinmiştir.

“Yaratıcı, yenilikçi, lider, takım ruhuna ve bağımsız düşünce yeteneği ile etik değerlere sahip, yaşam boyu öğrenime inanmış, çevresinin, ulusunun ve insanlığın gelişmesine katkıda bulunacak bilgi ve beceri ile donatılmış endüstri mühendisleri yetiştirme” özgörevi doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, bir bölümdeki eğitim/öğretimin araştırmadan bağımsız bir şekilde yürütülmesinin etkinlikten uzak olacağının bilinciyle bilimsel faaliyetlere, araştırmaya önem veren, projeler üreten ve kendini sürekli geliştiren öğretim üyelerine sahiptir.

Bölümümüzde öğrenciler, aktif katılımı desteklediğimiz derslerinin yanısıra son sınıfta öğretim süresi boyunca öğrendikleri teorik ve pratik bilgileri bir proje kapsamında uygulamaya geçirerek gerçek hayatta karşılaşılan bir mühendislik problemine çözüm getirmektedirler. Çözüm odaklı ve uygulamaya yönelik bu projeler sayesinde mezuniyet aşamasına gelmiş tüm öğrenciler, iki dönem boyunca bitirme projelerini yürütürken, hem iş dünyasını ve bu dünyanın sorunlarını yakından gözlemlemek hem de bu sorunlara endüstri mühendisliği araçlarını kullanarak çözümler üretmek fırsatını yakalamaktadırlar.

Bunun yanısıra öğrencilerimiz Erasmus, çift anadal, yan dal gibi olanaklarla kendilerini sürekli geliştirmekte; programda zorunlu olan stajlar aracılığı ile öğrendikleri bilgileri pratiğe aktarma yönünde çalışmakta; meslek kulüpleri olan “Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü”nde ise bilgi, yönetim tecrübesi ve işbirliklerini arttırabilmektedirler

Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunlarımız, tanınmış ulusal ve uluslararası şirket ve üniversiteler ile önde gelen kamu kuruluşlarında çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Bölümümüz, tezli/tezsiz yüksek lisans programları ve Türkiye’deki ilk ve tek bütünleşik Lojistik ve Tedarik Zinciri doktora programı ile sadece lisans düzeyinde değil lisansüstü düzeyde de öğretim vermektedir.

Kendisini sürekli yenileyen, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yapan, etik değerleri özümsemiş, girişimci, takım çalışmasına yatkın, sosyal sorumluluğunun bilincinde endüstri mühendisleri yetiştirmek hedefinde olan Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak aramıza yeni katılmış olan tüm arkadaşlarımıza içten bir merhaba ve hoşgeldiniz diyoruz...

En iyi dileklerimle,

Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç ONAN

Bölüm Başkanı