Dekanın Mesajı

Fakültemiz, 20 yıldır farklı alanlardaki mühendislik programlarıyla öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Bu yıllar boyunca,  temel hedefimiz analitik ve eleştirel düşünebilen, yaratıcı, yenilikçi, lider, toplumsal sorumluluk bilincine, tarafsız bakış açısına, takım ruhuna ve etik değerlere sahip, yaşam boyu öğrenime inanmış, çevresinin, ulusunun ve insanlığın gelişmesine katkıda bulunacak bilgi ve beceri ile donatılmış mühendisler yetiştirmektir. Bu hedefimiz doğrultusunda, öğrencilerimizin meslekleriyle ilgili güncel bilgiyi uygulayarak öğrenirlerken, aynı zamanda sosyal yönleri de gelişmiş, ülkemizin ve dünyanın problemlerinden haberdar, toplumuna ve insanlığa karşı kendini sorumlu hisseden, özgür düşünceli kişiler olarak yetişmelerini istemekteyiz.

Fakültemizde;

  • Endüstri Mühendisliği (İngilizce ve Türkçe)
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Türkçe)
  • Makine Mühendisliği (İngilizce ve Türkçe)
  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
  • İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
  • Yazılım Mühendisliği (Türkçe) programları mevcuttur.

Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, yaptıkları bilimsel çalışmalarla kendilerini sürekli geliştirmeye odaklamış nitelikli öğretim üyeleriyle; dünyanın her yerinde geçerli olan ve Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiş ders programlarıyla, hem sektör hem de akademik ortamda kendini kanıtlamış iyi bir fakültedir.

Fakültemizin tüm programlarının son sınıfında öğrencilerimiz öğretim süresi boyunca öğrendikleri teorik ve pratik bilgileri bir proje kapsamında uygulamaya geçirerek gerçek hayatta karşılaşılan bir mühendislik problemine çözüm getirmektedirler. Çözüm odaklı ve uygulamaya yönelik nu projeler sayesinde mezuniyet aşamasına gelmiş tüm öğrenciler, hem iş dünyasını ve bu dünyanın sorunlarını yakından gözlemlemek hem de bu sorunlara kendi disiplinlerinin gerektirdiği araçları kullanarak çözümler üretmek fırsatını yakalamaktadırlar.

Bunun yanısıra öğrencilerimiz Erasmus, çift anadal, yan dal gibi olanaklarla kendilerini sürekli geliştirmekte; programda zorunlu olan stajlar aracılığı ile öğrendikleri bilgileri pratiğe aktarma yönünde çalışmakta; meslek kulüplerinde bilgi, yönetim tecrübesi ve işbirliklerini arttırabilmektedirler.

Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak aramıza yeni katılmış olan tüm arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyoruz…

Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ
Dekan

 

Haberler ve Etkinlikler

Tüm haberler ve etkinlikler için tıklayınız