Komisyonlar

 

Not Kontrol Komisyonu

 • Dr.Öğr.Üyesi Aysun DOĞRUSÖZ
 • Öğr.Gör. Ömer ÇELEPÇIKAY
 • Öğr.Gör. Sermet DEMİR
 • Arş.Gör. Ayşegül PEKMEZCİ
 • Arş.Gör. Hanefi MERCAN

Staj Komisyonu

 • Dr.Öğr.Üyesi Merih YILDIZ
 • Arş.Gör. Caner OKUTKAN

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

 • Doç.Dr. Çağatay ULUIŞIK
 • Dr.Öğr.Üyesi Dilek TÜKEL
 • Dr.Öğr.Üyesi Yasemin KARAGÜL
 • Öğr.Gör. Ömer ÇELEPÇIKAY

Bölüm Erasmus Koordinatörleri

 • Prof.Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU
 • Prof.Dr. Ercan TOPUZ
 • Dr.Öğr.Üyesi Dilek TÜKEL
 • Dr.Öğr.Üyesi Özay ÖZAYDIN
 • Dr.Öğr.Üyesi Aysun DOĞRUSÖZ