Komisyonlar

Çap/Yandal Sorumluları

BölümüAdı Soyadı
Endüstri MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Kıvanç ONAN
Makine MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Uğur KEMİKLİOĞLU
İnşaat MühendisliğiProf. Dr. Emel IRTEM
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Lida KOUHALVANDI
Bilgisayar MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL
Yazılım MühendisliğiProf. Dr. Mitat UYSAL

Erasmus Koordinatörleri

BölümüAdı Soyadı
Yazılım MühendisliğiProf. Dr. Aynur UYSAL
Makine MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Abdulkerim OKBAZ
Endüstri MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Özay ÖZAYDIN
Bilgisayar MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Yasemin BAKIR
İnşaat MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Gürkan GÜNAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi Lida KOUHALVANDI

Yatay Geçiş / Muafiyet ve İntibak İşlemleri Komisyonu

BölümüAdı Soyadı
İnşaat MühendisliğiProf. Dr. Emel İRTEM
Elektrik-Elektronik MühendisliğiDoç. Dr. A. Nihan KATIRCI
Makine MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Sermet DEMİR
Bilgisayar MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL
Yazılım MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Derya BODUR
Endüstri MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi M. Aslı AYDIN

Mezuniyet / Not Kontrol Komisyonu

BölümüAdı Soyadı
Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül PEKMEZCİ
Makine MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Sermet DEMİR
Endüstri MühendisliğiArş. Gör. Sevde Ceren YILDIZ ÖZENÇ
İnşaat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi  Ömer Fatih SAK

MF Kalite Sorumlusu

Dr.Öğr. Üyesi Elham MINAYI

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Prof. Dr. Şahram MİNAYİ
Dr. Öğr. Üyesi Elham MİNAYİ
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL

Uygulamalı Eğitimler Alt Komisyonu

Bilgisayar Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zahid GÜRBÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Birsen Gülden ÖZDEMİR
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Prof. Dr. Şahram MİNAYİ
Doç. Dr. Çağatay ULUIŞIK
Dr. Öğretim Üyesi Lida KOUHALVANDİ
Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç ONAN
Dr. Öğretim Üyesi Melike ÖZTÜRK
Dr. Öğretim Üyesi Caner OKUTKAN
İnşaat Mühendisliği
Prof. Dr. Emel İRTEM
Dr. Öğretim Üyesi Taylan BAĞCI
Dr. Öğretim Üyesi Ömer Fatih SAK
Makine Mühendisliği
Prof. Dr. Ertuğrul TAÇGIN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DOĞRUSADIK
Dr. Öğr. Üyesi Utku HELVACI
Yazılım Mühendisliği Mühendisliği
Prof. Dr. Mitat UYSAL
Dr. Öğr. Üyesi Derya BODUR
Dr. Öğr. Üyesi Dilek TÜKEL