Bölüm Başkanından

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri adına merhaba,

Gözlerinizi kapatın ve bugün neler yapığınızı bir düşünün. Sabah kalktınız yüzünüzü yıkadınız, belki duş aldınız, TV izlediniz, giyinip sıcak bir bardak çay veya kahve içtiniz, kahvaltı yaptınız, ayakkabınızı giydiniz, evden çıktınız ve kapıyı kilitlediniz, asansörle aşağı indiniz, metrobüse/metroya bindiniz ve işinize veya okula gittiniz. Bilgisayarınızı açtınız ve üniversitemizin web-sayfasını ziyaret ettiniz. Bütün bu yaptıklarınızda bir makine mühendisinin katkılarının olduğunu hiç düşündünüz mü? Bunlar her gün gördüğünüz şeylerdi bir de görmedikleriniz var; sağlığımız için gerekli olan protezler, yapay kalp kapakçıkları, diş hekimlerinin kullandıkları bütün aletler v.s. Makine mühendisinin dokunmadığı bir alan veya ürün bulmak neredeyse imkânsızdır.

Mühendisler, matematiksel ve doğa bilimlerinden teorik ve deneysel çalışmalarla edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek hayatımızı kolaylaştıran ürünleri tasarlar ve üretirler. Amerikan Ulusal Mühendislik Akademisi eski başkanı William Allan Wulf'un sözleriyle "Bilim nelerin olduğu, mühendislik ise nelerin olabileceğidir".

Bu bağlamda, makine mühendisliği mühendislik dallarının en geniş kapsamlısı olup teknolojik gelişmelerde çok önemli bir yeri vardır. Sanayi devriminden günümüze kadar karayolu, denizyolu, hava yolundaki gelişmelerin yanı sıra uzayın keşfinde ve tabii ki tıptaki teknolojik gelişmelerde lokomotif görevi yapmış ve yapmaktadır. Günümüzün en önemli problemlerinden biri olan enerjinin üretimi ve ekonomik kullanımı yine biz makine mühendislerini yakından ilgilendiren bir konudur. İşte bu özellikleri nedeniyle bilim, teknoloji ve endüstriyel üretimin kesiştiği ve birbirleriyle etkileştiği bir mühendislik dalıdır.

Makine Mühendisleri Değişimin Yaratıcılarıdırlar…

Günümüzde, şirketler ürün ve süreç gelişimlerini bilen, maliyet analizi yapabilen, disiplinler arası bilgilerle donatılmış, farklı alanlardaki mühendislerle ve yöneticilerle birlikte çalışabilen sosyal, çok yönlü ve geniş ilgi alanına sahip yaratıcı ve inisiyatif alabilen makine mühendisleri aramaktadırlar.

Makine mühendisliğinin gelişimi asırlar içerisinde olmuştur. Bu mesleğin ataları olan demirciler, değirmenciler ve dökümcüler daha çok yetenekleri, edindikleri deneyim ve el beceriyle kendi zaman dilimlerinde teknolojiyi yaratıp geliştirmişlerdir. Günümüzde ise makine mühendisleri iyi bir eğitimle elde edilebilen özel bilgi ve becerilere sahip olmak zorundadırlar.

Peki, bütün bu özellikleriyle makine mühendisliği size göre bir meslek mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi eğer insanların sağlıklı, rahat ve emniyetli bir hayat sürmesini sağlayacak ürünler tasarlamak ve üretmek sizi heyecanlandırıyorsa makine mühendisliği sizin için uygun bir meslek olabilir. Bunun için özelikle matematiği ve fen derslerini sevmelisiniz. Bir makine mühendisinin kullandığı en önemli alet matematiktir. Teorik çalışmalarımızda geliştireceğimiz her modelin çözümü matematik içerir; bu nedenle matematik bizim için olmazsa olmazdır. Ayrıca günümüz dünyasında, mühendislik problemleri karmaşık ve çok disiplinli olmaları nedeniyle disiplinler arası işbirliğini, bir başka deyişle, takım çalışmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle de takım ruhuna sahip olmalısınız. Birçok alanda, örneğin sağlık (biyomekanik-biyomedikal), eğlence (müzik ve film sanayi gibi), uzay çalışmaları gibi, doktorlarla, müzisyenlerle, yönetmenlerle, astronotlarla ve farklı mühendislik disiplinlerinden gelen insanlarla beraber çalışmak zorunda kalacaksınız. Bütün bu nedenlerden dolayı iyi bir makine mühendisliği eğitimi size hızla gelişen teknolojinin pek çok alanına rahatlıkla uyum sağlama olanağını verecektir.

Doğuş Üniversitesinde Makine Mühendisliği: Makine mühendisliği iki geniş alana ayrılmıştır: mekanik sistemler ve ısıl sistemler. Mekanik sistemler mekanizmaların tasarımı, analizi, dayanımı ve malzemenin davranışını içerir. Bu tür konular statik, dinamik, malzeme bilimi, mukavemet, makine elemanları, titreşim ve makine tasarımı gibi derslerin kapsamı içindedir. Isıl sistemler ise, ısı enerji ya da akışkan hareketi içeren sistemlerin analizini kapsar. Bu tür konular ise termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, enerji dönüşümleri, iklimlendirme ve havalandırma derslerinin içeriğindedir. Bütün bu derslerde öğrendiklerinizi deneysel Mühendislik I ve II derslerindeki laboratuar çalışmalarınızda uygulayacak ve deneysel mühendisliğin esaslarını öğreneceksiniz . Ayrıca robotik, otomotiv, nanoteknoloji, enerji, iklimlendirme ve havalandırma, üretim, kontrol ve otomasyon gibi ilgi duyacağınız alanlar ise çok sayıdaki bölüm, fakülte ve üniversite seçimlik derslerle desteklenmektedir.

Bugünün teknolojisi içerisinde makine mühendislerinin bilgisayarları çok iyi kullanabilmeleri gerekmektedir. Zira üretimini düşündüğümüz pek çok parçanın ve ürünün karmaşık benzetimlerinin bilgisayar programlarını kullanarak oluşturulması ve bunların çeşitli dış etkenler altındaki davranışlarının bu benzetimler yardımıyla incelenmesi gerekmektedir. Kısacası her ürünün sanal bir prototipinin (ilk örneğinin) oluşturulması ve üzerinde pek çok incelemenin yapılması şarttır. Bu nedenle eğitiminiz sırasında buna olanak sağlayacak ödevler ve projeler yapmanız istenecektir. ANSYS, ABAQUS, MATLAB ve SOLIDWORKS gibi programlar sıkça kullanacaklarınızdan sadece bir kaçıdır. Örneğin, her yıl tertiplenen Spagetti Köprü yarışmasında öğrencilerimiz West Point Bridge Design Contest yazılımını kullanarak tasarımlarını geliştirmektedirler. Bu konudaki detaylar için bölüm sayfamızı ziyaret etmenizi ve yarışma videolarımızı izlemenizi öneririm.

Makine Mühendisliği eğitim programımız Eğitim Fakültelerinin ve Meslek Yüksek Okullarının ilgili alanlarından mezun olanlar için önceki eğitimleri sırasında aldıkları derslerden yararlanma imkânını sağlamaktadır.

Makine Mühendisliğinde Kariyer Olanakları

Makine Mühendisleri, günümüz dünyasında önemi giderek artan alanlarda istihdam edilmektedir. Başta; uzay, uçak, otomotiv, biyomedikal, kimya, bilgisayar, elektronik, enerji, ısıtma, havalandırma, imalat, robot ve tekstil olmak üzere birçok alanda makine mühendislerine ihtiyaç vardır. Makine mühendisleri bu alanlarda araştırma, geliştirme, tasarım, test ve değerlendirme, imalat ve üretim, bakım/onarım, pazarlama ve idarecilik gibi farklı bölüm ya da birimlerde çalışmaktadırlar.

Bir başka önemli alan da projelendirme ve danışmanlık alanlarındaki kurumlardır. Gerçi danışmanlık tecrübe birikimi gerektirdiği için pek çok mühendis köklü kurumlarda bu deneyimi kazandıktan sonra danışmanlık alanında çalışmayı tercih etmektedir. Tabii bir başka yol da gençleri eğitmek ve motive etmek üzere akademik kariyere yönelmektir. Akademisyenlerin uğraşı, sadece eğitimle kısıtlı olmayıp araştırma yapmak ve bilime katkıda bulunmak da bu hayatın bir parçasıdır ve çok da zevkli bir parçasıdır.

Hayat Boyu Öğrenim…

Bilim ve teknoloji süratle gelişmekte... Bu gelişmeye ayak uydurmak ancak kendimizi sürekli olarak yenilemekle mümkündür. Bu da öğrenmenin üniversite yılları ile sınırlı olmadığının en açık göstergesidir. Bu amaçla mesleki kuruluşlara üye olacak, ulusal ve uluslararası yayınları takip edecek ve mesleki konferanslara katılacaksınız. Kısacası öğrenmenin sonu yok. Makine mühendisliği ile ilgili söyleneceklerin de sonu yok fakat burada keseyim. Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür eder, hayatta her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını dilerim.

Sevgiyle kalın…

Bölüm Başkanı