Misyon-Vizyon

Misyon

Temel mühendislik bilgilerine hakim, yeni teknolojileri kullanabilen ve uygulayabilen, araştırma ve geliştirmeye yatkın, çevreye duyarlı, etik değerlere saygılı makine mühendisleri yetiştirmek; bilgi ve tecrübesini toplum ile paylaşmak; sanayinin ve endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik olarak ülkemizde bilgi ve teknolojinin üretilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Uluslararası düzeyde kabul gören ve başarılı olan makine mühendisleri yetiştirmek; ülkemizde saygınlığı yüksek, takdir ve tercih edilen bir makine mühendisliği bölümü olmak; bilimin ve modern teknolojilerin üretilmesine, kullanılmasına, yayılmasına ve toplumsal refaha dönüşmesine katkı sağlamaktır.