Misyon-Vizyon

Misyon

Mühendislik Fakültesinin misyonu analitik ve eleştirel düşünebilen, yaratıcı, yenilikçi, lider, toplumsal sorumluluk bilincine, tarafsız bakış açısına, takım ruhuna ve etik değerlere sahip, yaşam boyu öğrenime inanmış, çevresinin, ulusunun ve insanlığın gelişmesine katkıda bulunacak bilgi ve beceri ile donatılmış mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası düzeyde başarılı olan, mühendisleri yetiştirmek. Teknolojilerin üretilmesine, kullanılmasına, yayılmasına ve toplumsal refaha dönüşmesine katkıda bulunmak. Öğrencilerimizin meslekleriyle ilgili güncel bilgiyi uygulayarak öğrenirlerken, aynı zamanda sosyal yönleri de gelişmiş, ülkemizin ve dünyanın problemlerinden haberdar, toplumuna ve insanlığa karşı kendini sorumlu hisseden, özgür düşünceli kişiler olarak yetişmektir.