Staj Yeri ve Süreleri

  • 1.Staj (Talaşlı İmalat Stajı): 15 iş günü
  • 2.Staj (Üretim Stajı): 20 iş günü
  • 3.Staj (Yönetim Stajı): 25 iş günü
  • 1. Staj için seçilen işyerinde;
    1.Staj için tercihen en az 10 kişi çalışıyor olmalı, 2.staj için en az 50 kişi çalışıyor olmalı ve en az bir Endüstri Mühendisi bulunan ve üretim yapılan bir firma olmalı, 3.staj için en az 50 kişi çalışıyor olmalı ve en az bir Endüstri Mühendisi bulunmalı ve stajyerin amiri konumunda olmalıdır.
  • Staj yerlerinin uygun olması koşulu ile 1. staj ile 2. staj veya 1. staj ile 3. staj aynı yerde yapılabilir. Ancak 2. staj ile 3. staj aynı kuruluşta yapılamaz.
  • Staj yapacak öğrencinin Endüstri Mühendisliği Bölümünde en az iki yarıyıl eğitim görmüş olması gereklidir.