Staj

Bilgisayar Mühendisliği

Öğrenci üç aşamada toplam en az 60 işgünü staj yapmak zorundadır.

1. STAJ (süresi 20 iş günü/4 hafta) Bu stajın amacı, öğrencilerin piyasada mevcut ve işletmelerde yaygın olarak kullanılan bilgisayar teknolojisini yakından tanımalarını sağlamaktır. Seçilen firmaların, bilgisayar teknolojisini yoğun bir biçimde kullanıyor olmaları gerekmektedir.

2. STAJ (süresi 20 iş günü/4 hafta)  İkinci staj bilgisayar teknolojisinin mühendislikte uygulamalarına yönelik olmalıdır. Bu nedenle öğrenciler bu stajlarını bilgisayar teknolojisini yoğun biçimde kullanan mühendislik şirketlerinde yapmak durumundadırlar.

3. STAJ (süresi 20 iş günü/4 hafta) Bu stajın amacı, öğrencilerin bilgisayar teknolojisine dayalı sistem tasarımı yapmayı öğrenmeleridir. Çalıştıkları sirkette kendilerine bir problem alanı seçeceklerdir(örneğin bu bir bankada bilişim sistemi tasarımı olabilir, ya da imalat sanayisinde bir üretim hattının otomasyon projesi olabilir).

Endüstri Mühendisliği

Öğrenci üç aşamada toplam en az 60 işgünü staj yapmak zorundadır

1. STAJ (süresi en az 15 iş günü/3 hafta) Bu staj çalışması mekanik işlem yapan atölyelerde yapılacaktır. Amaç öğrencinin; ◊Torna ◊Tesviye ◊Freze ◊Kaynak ◊Planya ◊Ölçme Tekniği konularında pratik olarak bilgilenmesini sağlamaktır. Öğrencinin çalışma programı yukarıda belirtilen her konu için en az 2 gün ayrılarak planlanacaktır. Stajyerin ilgili makine ve ekipmanı bizzat kullanarak el deneyimi kazanması istenmektedir. Staj defterinde her gün yapılan çalışma özetlenecek; tezgahlar, makineler, teçhizat ve yapılan iş hakkında bilgi verilecektir.

2. STAJ (süresi en az 20 iş günü/4 hafta) Bu stajın amacı işletmenin, a) Yönetim ve organizasyonu b) İmalat sistemleri c) Operasyonların Yerleşimi ve işyeri düzenlemesi d) Malzeme nakli iş değerlendirme ve ücret sistemleri açısından incelenmesidir. Orta veya büyük çaplı imalat firmalarında yapılır.

3. STAJ (süresi 25 iş günü/(5 hafta) Bu stajın amacı üretim veya hizmet sektöründeki bir işletmenin Üretim Planlama ve Kontrol Sistemi ile Bilişim Sisteminin incelenmesidir. Ana çalışma konuları ise Satış Tahminleri, Envanter Yönetimi, Üretim Planlama Süreci, Kalite Yönetimi, Bakım Yönetimi, Proje Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Yatırım Analizleri'dir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Öğrenci üç aşamada toplam en az 60 iş günü staj yapmak zorundadır.

Stajın amacı, elektrik-elektronik sektöründeki çalışma ortamlarını tanımak, mezuniyet sonrası iş yaşamına geçişi kolaylaştırmak ve öğrenim süresince edinilen bilgileri uygulamalı olarak pekiştirmektir.

1. STAJ (süresi 20 iş günü/4 hafta) Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Haberleşme, Kontrol ve Bilgisayar ile ilgili işletmelerde; tanıtım, bakım, onarım, üretim, dokümantasyon, yönetim ve planlama konularında yapılır.

2. STAJ (süresi 20 iş günü/4 hafta) Elektrik, Elektronik, Tıp Elektroniği, Haberleşme, Bilgisayar, Kontrol ve Otomasyon ile ilgili işletmelerde üretim, uygulama, kalite kontrol ve proje yönetimi konularında yapılır. 

3. STAJ (süresi 20 iş günü/4 hafta) Elektrik, Elektronik, Tıp Elektroniği, Haberleşme, Bilgisayar, Kontrol ve Otomasyon ile ilgili işletmelerde araştırma-geliştirme, tasarım, planlama ve projelendirme konularında yapılır.

Makine Mühendisliği

Öğrenci üç aşamada toplam en az 60 işgünü staj yapmak zorundadır

1. STAJ (süresi en az 20 iş günü/4 hafta) Bu staj çalışması sanayi kuruluşlarının mekanik işlem yapan bölümlerinde yapılır. Amaç öğrencinin torna, tesviye, freze, planya v.s. gibi talaşlı imalatta kullanılan makineler, kaynak ve ölçme teknikleri ve bilgisayar destekli CNC tezgahları hakkında pratik olarak bilgilenmesini sağlamaktır.

2. STAJ (süresi en az 20 iş günü/4 hafta) Üretim stajında öğrencilerin temel üretim tekniklerini gözlemlemeleri beklenmektedir. Üretim stajı kuruluşların şu bölümlerinde yapılabilir: Dökümhane, Metal Şekillendirme, Plastik Enjeksiyon, Ekstrüzyon, Üretim/Montaj Hattı.

3. STAJ (süresi en az 20 iş günü/4 hafta) Araştırma-Geliştirme ve Yönetim stajı kuruluşların şu bölümlerinde yapılabilir: Ürün Geliştirme/AR-GE, Kalite Güvence, Yapısal Tasarım ve Analiz, Test ve Doğrulama, Malzeme ve Proses Geliştirme, Otomasyon, Üretim Planlama, Bakım Onarım.

Yazılım Mühendisliği

Öğrenci üç aşamada toplam en az 60 işgünü staj yapmak zorundadır

1. STAJ (süresi en az 20 iş günü/4 hafta) Bu stajın amacı, öğrencilerin piyasada mevcut ve işletmelerde yaygın olarak kullanılan bilgisayar teknolojisini yakından tanımalarını sağlamaktır. Seçilen firmaların, bilgisayar teknolojisini yoğun bir biçimde kullanıyor olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin bu stajda aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapmaları ve staj defterinde, her gün yapılan işi özetlemelerinin yanında bu çalışmaları anlatmaları da beklenmektedir: 

1- İşletmenin tanıtımı yapılacaktır (şirketin adı, adresi, kuruluş tarihi, sermaye yapısı, ana faaliyet alanı, kapasitesi, çalışan personelin sayısı ve nitelikleri, şirketin hangi sektör içinde yer aldığı ve sektör içindeki yeri, vs).

2- İşletmenin kuruluş yeri (genel vaziyet planı) kroki bir çizim ile gösterilecektir. Bu yer hammadde ve pazara yakınlık, ulaşım olanakları, su, enerji ve personel temini, çevre kirliliği, mevzuat, iklim vb. etmenler açısından değerlendirilecektir.

3- İşletmenin organizasyon şeması verilecektir. İşletmenin yönetim yapısı, sorunları ve iyi işleyen yönleri değerlendirilecektir.

4- İşletmenin Bilişim Sistemi tanıtılacaktır. Bunun için:

  1. Yönetim yapısı,
  2. Çalışan personelin nitelikleri,
  3. Bilgisayar ağının yapısı,
  4. Bilgi ve karar akışı, kontrol mekanizması,
  5. Kullanılan donanımın nitelikleri,
  6. Kullanılan yazılımların nitelikleri,
  7. Yapılan işlerin nitelikleri açıklanacaktır. Ayrıca, bilişim sisteminde aksayan yönler varsa, bu aksaklıkların nasıl düzeltilebileceği konusunda öneriler geliştirilecektir.

2.STAJ (süresi 20 iş günü/4 hafta) İkinci staj yazılım sistemleri ve teknolojilerinin mühendislikteki uygulamalarına yönelik olmalıdır. Bu nedenle öğrenciler bu stajlarını yazılım teknolojilerini yoğun biçimde kullanan mühendislik şirketlerinde yapmak durumundadırlar. Bu stajda öğrencilerden aşağıdaki çalışmalar beklenmektedir:

1- Birinci stajda ilk 3 maddede özetlenen çalışma bu stajda da yapılacaktır.

2- Şirkette yazılım desteğiyle çözülen problemler belirlenecek ve bu problemlerin nasıl çözüldüğü araştırılacaktır.

3- Çözümde kullanılan bilgisayar ağları, donanım ve yazılım hakkında ayrıntılı bilgi

4- Eğer varsa, şirkette, yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılan 'data base' ve kullanılan bilgisayar ağları, donanım ve yazılım hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. 'knowledge base' konularında bilgi verilecek ve bunların nasıl daha iyileştirilebileceği konusunda öneriler üretilecektir. Eğer bu konularda istenen düzeyde çalışmalar yoksa, bunların nasıl yapılabileceği konusunda öneriler geliştirilecektir.

Öğrencilerin bu stajda yukarıda belirtilen konularda çalışmalar yapmaları ve staj defterinde, her gün yapılan işi özetlemelerinin yanında bu çalışmaları anlatmaları da beklenmektedir.

3.STAJ (süresi 20 iş günü/4 hafta) Bu stajın amacı, öğrencilerin yazılım geliştirme yaşam döngüsüne dayalı sistem tasarımı yapmayı öğrenmeleridir. Çalıştıkları sirkette kendilerine bir problem alanı seçeceklerdir (örneğin bu bir bankada bilişim sistemi tasarımı olabilir, ya da imalat sanayisinde bir üretim hattının otomasyon projesi olabilir).

Öğrencilerin bu stajda aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapmaları ve staj defterinde, hergün yapılan işi özetlemelerinin yanında bu çalışmaları anlatmaları da beklenmektedir:

1- Birinci stajda ilk 3 maddede özetlenen çalışma burada da tekrarlanacaktır.

2- Yukarıda sözü edilen türde bir problem alanı seçilerek, ders programında öğretilen “Yazılım gereksinim analizi, yazılım tasarım ve mimarisi, yazılım süreç ve proje yönetimi”nin bütün safhalarından geçilerek komple bir sistem tasarımı gerçekleştirilecektir.