Yandal/Çift Anadal Olanağı

Doğuş Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde; ikinci bir eğitim-öğretim dalında da lisans diploması olmak üzere iki ayrı diploma almalarını veya ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim dalında bilgilenmelerini sağlamaktadır.

Çift anadalı başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait lisans diploması, yandal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere de o dal ile ilgili bir sertifika verilir. Çift Anadal-Yandal işlemleri, 9 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Doğuş Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi” ve “Yandal Yönergesi” uyarınca uygulanmaktadır. İngilizce bir programda Çift Anadal veya yandal yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce Hazırlık başarı şartını sağlamaları, yetenek sınavı ile öğrenci alan bir programda çift anadal veya yandal yapmak isteyen adayların da yetenek sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Çift Anadal Başvuru Koşulları

1) Çift anadal için öğrencinin kendi lisans programının en erken 3, en geç 5. yarıyılı başında olması, anadal önlisans diploma programında ise en erken ikinci yarıyılın en geç üçüncü yarıyılın başında olması,

2) Başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans/önlisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,

3) Genel not ortalamasının (GNO) en az 2,72 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması,

4) Öğrenci eğer Türkçe programlarda okuyup, İngilizce programlarda Çift Anadal yapmak istiyorsa, DÜİYES sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.

5) Doğuş Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

Yandal Başvuru Koşulları

1) Yandal için öğrencinin kendi lisans programının en erken 3, en geç 6. yarıyılı başında olması,

2) başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm kredili dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.

3) öğrenci eğer Türkçe bölümde okuyup, İngilizce bölümlerde yandal yapmak istiyorsa, DÜİYES sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.

4) Özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

5) Türkçe programlarda okuyan öğrenciler İngilizce programlarda ÇAP ya da Yandal yapmak istiyorlarsa DÜİYES ya da muadili sınavlara girerek başarılı olmaları gerekir.

 

Çift Anadal (ÇAP) uyumluluk tablosu

Anadal ProgramÇAP Program İmkanları
Endüstri MühendisliğiBilgisayar Müh.Elektronik ve Haberleşme Müh.   İnşaat Müh.Makine Müh.Yazılım Müh.İşletme