Web_Bolum_ustbant
Tarih: 24 Temmuz 2023

BİNANIZ DEPREME DAYANIKLI MI?

17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminin üzerinden 21 sene geçti ve beklenen İstanbul depremi için olasılık gün geçtikçe artıyor. Son olarak 26 Eylül 2019 tarihinde Kuzey Marmara fayında gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki deprem de beklenen büyük İstanbul depreminin öncüsü ve habercisidir. Nitekim bu durum İTÜ'lü akademisyenler tarafından da bilimsel göstergelere dayanarak, mevcut sismik aktivitenin dikkatle takip edilmesi ve tedbir alınması gerektiği belirtilmiştir.

Binanızı FEMA154 şartnamesine uygun olarak "Olası Sismik Tehlikeler İçin Binaların Hızlı Görsel Taraması" yöntemiyle değerlendirmek isterseniz bu formla birlikte kolonlardan tahribatsız metotlar olan beton test (Schmidt) çekici uygulanarak, röntgen alınarak ve sismik zemin etüdü yapılarak binanızın deprem güvenliği hakkında gerçeğe yakın bir biçimde bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Kentsel dönüşümden faydalanmak isterseniz Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (RYTEİE) 2019 kapsamında sadece kritik katınızdan karot alıyoruz, sıyırma ve röntgen yaparak yönetmeliğe uygun raporu size sunuyoruz. Bu rapora ek olarak zemin etüdü de yapılarak ilgili idareye sunuluyor ve Kentsel Dönüşüm sürecini başlatabiliyorsunuz.

Binanız ruhsatlı ve imara uygunsa yeni deprem yönetmeliğimiz olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018'e göre değerlendirebilir ve güçlendirme projesi hazırlatabilirsiniz. Ayrıca imar barışından faydalandıysanız ya da binanızda hasar varsa yeni çıkan imar yasasıyla birlikte güçlendirme yapabileceksiniz.

Yeni imar yasasıyla birlikte hasarlı ve depreme dayanıksız yapıların güçlendirme süreci başladı.
Yapılacak güçlendirme iş ve işlemleri Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabi olacak. Güçlendirme izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri uygulanacak.

Güçlendirme işlemleri 3 aşamayla yapılacak. Birinci aşamada deprem testi ile binada risk tespiti yapılacak ve güçlendirmeye uygunluğa bakılacak, ikinci aşamada güçlendirme projeleri hazırlanacak ve ruhsat çıkarılacak, üçüncü aşamada ise güçlendirme imalatı yapı denetim kontrolünde yapılarak bina depreme hazır duruma getirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız