Matematik

Bütün bilimlerin temeli olan matematik kendi içinde de birçok uygulama alanına sahiptir. Mühendislik problemlerinde kullanılan sayısal çözümleme, endüstrinin önemli araçlarından olan olasılık ve istatistik, son yıllarda gittikçe önemi artan, finans ve sigorta matematiği bunlardan ilk akla gelen temel başlıklardır.

Amacımız ilk iki yılda verilen temel ve kuramsal matematik derslerinden sonra bölümün sunduğu seçmeli dersler yoluyla öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerine göre seçtikleri kuramsal ya da uygulama alanlarında yetişmelerine yardımcı olmaktır. Bölümümüzün sunduğu uygulamaya yönelik eğitim, lisans programının ilk iki döneminde yer alan "Program Yazılımı ve Bilgisayar Donanımı" dersleriyle başlayıp hemen her dönem açılan "Ekonomi ve Finans," "Bankacılık ve Sigortacılık" gibi seçmeli ve zorunlu derslerle zenginleşerek devam eder. Ayrıca matematiğin uygulamalı alanlarında yoğunlaşmak isteyen öğrenciler için Bölüm, İşletme, Ekonomi, Finans, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümleriyle birlikte oluşturduğu Çift Anadal ve YANDAL programları da sunar. Kuramsal alanda çalışmak ve mezuniyet sonrası matematik alanında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler için ise ileri düzeyli çeşitli matematik dersleri lisans programımızın önemli bir parçasını oluşturur. 

Çok nitelikli bir akademik kadrosu olan ve araştırmaya çok önem veren Matematik Bölümümüzde başarılı öğrenciler istedikleri takdirde hocalarının araştırmalarında da görev alabilir ve disiplinin mantıksal temelini ve özelliklerini eğitimlerinin ilk aşamasından itibaren kavramaya başlayabilirler.