Kimya

Üniversitemizde, mühendislik fakültesindeki öğrencilerin programlarındaki zorunlu kimya derslerini vererek ve tüm üniversitenin faydalanabileceği seçmeli kimya dersleri açarak hizmet etmektedir.

Kimya eğitimimiz ile öğrencilere aşılanmak istenen, bilimsel gelişimde önemli olan "neden" ve "nasıl" sorularının sorulma alışkanlığı ve en önemlisi adım adım problem çözme yetisidir. Teorik kimya derslerinin paralelinde yapılan laboratuar deneyleriyle öğrenciler, derslerde kazandıkları bilgileri pekiştirme imkanı bulurlar.