Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Zeamet Cad. Acıbadem, 34722, İstanbul

Tel: 444 7997

Faks: 0 (216) 544 5535

Eposta: muhendislik@dogus.edu.tr