Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler